Teknik

Detta är vår svarta serie. I denna fokuserar vi på fordonsteknik och vapenteknik. Den första titeln är Jagdtiger. Nästkommande blir Ferdinand och Flakpanzer. Böckerna är kompletterande i information om det valda objektet, mycket innehållsrika avseende bilder, skisser, ritningar och färgscheman. Alla böcker ligger kring 356 sidor styck och skrivs på engelska.