Ordnungspolizei

Ideological war and Genocide on the East front 1941-1942

Den tyska polisen var ett av Hitlers främsta instrument för att genomdriva den nazistiska raspolitiken i de ockuperade områdena under det Andra världskriget. Under 1942 och 1942 begick den tyska polisen ett stort antal brott mot mänskligheten massakers som hitintills inte har fått särskilt mycket plats i historieskrivningen. Massimo Arico ändrar på det nu. Han lyfter fram 14 massakers och redovisar dem mycket detaljerat.

Han besvarar frågorna:
Vem genomförde den?
Vem utsattes för den?
Var skedde det?
Varför?
Vad hände med de ansvariga?
Både mer kända och fullständigt okända massakers får lika stort utrymme i boken. T ex tar han upp Babi Jar likväl som Riga. Massimo vet vad han skriver om och är akademiker. Mer än 1000 fotnoter garanterar kvalité och detta är en smärtsam men nödvändig bok som kommer att vara aktuell under lång tid.
– Mycket detaljerad beskrivning av de aktuella händelserna.
– Aldrig tidigare publicerat bildmaterial Akademisk nivå på
redogörelsen
– Den enda boken på marknaden som redogör för ett
okänt kapitel av det Andra världskriget, och som utspelades
mycket nära Sverige
– Över 1000 fotnoter

 

1:a upplaga

Författare: Massimo Arico

Översättare: Pierpaolo Russo

Redaktör: Chris Meadows

Kartor: Laurent Lecocq
Utgivningsdatum: 2012
Bindning: Hårdpärm
Bredd: 195 mm
Höjd: 255 mm
Vikt: 1200 g
Foton: 100+
Kartor: 15
Antal sidor: 400

ISBN:9789185657209

Engelsk edition