Estländare i tysk tjänst 1941-45

En översikt

Få känner till att 30 000 estländare stred i tysk uniform under andra världskriget. Ända till slutstriden i Berlin 1945 deltog estländare i kriget på tysk sida. Varför gjorde man det? I vilka förband slogs man? I vilka operationer deltog man? Rolf Michaelis ställer frågorna och redovisar svaren. Boken har genom förlaget utökats med de allra senaste rönen inom förintelseforskningen, vilka bekräftar de misstankar som funnits om estländares medverkan i Förintelsen. Detta unika material publiceras nu för första gången i Sverige. Boken är rikt illustrerad med kartor och fotografier.

Innehåll: Komplett organisation av estniska förband inom tyska armén 1941-45.
Redogörelse av de viktigaste skeenden under kriget 1941 – 45 för de estniska förbanden.
Detaljerad redogörelse av de estniska SS- och polisförbanden och dess deltagande i förintelsen.
Författare: Rolf Michaelis
Översättare: Claus-Jurgen von Schmidt-Laussitz
Utgivningsdatum: 2005
Bindning: Limbunden
Bredd: 150 mm
Höjd: 217 mm
Vikt: 340 gram
Foton: 101
Kartor: 9
Antal sidor: 190

ISBN: 9789197589406