The Uniformed police forces of the Third Reich 1933 – 45

Tyskland hade ingen nationell polis före 1920, då den grundades av Weimar republiken. Det National- socialistiska partiet kom att påverka till mycket stor del, hur den tyska polisen organiserades under 1930-talet, och hur de var organiserade under Andra Världskriget. Den tyska polisen utförde samma uppgifter som andra nationella polisstyrkor gjorde, men de kom också att agera brandkår, privatanställd vaktstyrka vid viktigare industrier samt tjänstgöra som ockupationsstyrka i ockuperade länder under kriget.Under kriget bildades totalt 38 polisregementen, samt ett stort antal bataljoner och lokalt rekryterade regementen. Dessutom sattes det upp två Waffen SS divisioner med enbart tyska polismän. Polisen var även ryggraden i försvaret av Tyskland vid bombangrepp mot civila mål.

  • Den kompletta organisationen av den tyska polisen redovisas. Alla underavdelningar, alla departement, alla ockuperade områden är inkluderade.
  • Biografier på alla seniora polisbefäl
  • Marknadens enda kompletta uppslagsverk gällande den tyska polisen.

2nd edition
Författare: Phil Nix och Georges Jerome
Utgivningsdatum: 2006
Bindning: Hårdpärm
Bredd: 210 mm
Höjd: 296 mm
Vikt: ca 900 gram
Foton: 200
Färgprofiler:
Kartor: 1
Antal sidor: 383

ISBN: 9789197589437 Engelsk edition