Operationer

Detta är vår gröna serie. Den tar upp specifika operationer. I de flesta fall operationer som är ovanliga eller okända för den breda allmänheten. Hitintills har vi publicerat titlar om pansar i vinterkriget, striderna i o kring Warszawa 1944, luftstriderna över Västnorge 1944-45 och Omaha beach 1944. Kommande titlar fokuserar på Caen 1944, Kurland 1944, Warszawa 1944 och Kaukasus 1942. Alla titlar ligger på mellan 256 och 400 sidor. Alla innehåller unikt bildmaterial samt är skrivna på svenska och engelska.