Murderous Elite

The Waffen-SS and it´s complete record of war crimes

For the SS man, one principle must apply absolutely:
we must be honest, decent, loyal, and comradely
to members of our own blood, and to no one else.”

Speech by Reichsführer-SS Heinrich Himmler before SS leaders at Posen
[4 October 1943, U.S. National Archives document 242.256, audio recording]

En organisation framför andra, kommer för alltid att förknippas med de värsta brott som har begåtts och kan begås mot mänskligheten – det nazistiska Waffen SS

Hitintills har merparten av den historiska litteraturen fokuserat på ”förintelsen”, men endast som en bisats, nämnt de övriga krigsbrott som Waffen SS begick under det Andra Världskriget.

James Pontolillo, har i sin bok, ”Murderous Elite” indexerat, beskrivit och analyserat merparten av de brott som Waffen SS begick under Andra Världskriget 1939-1945. Han redovisar alla kända brott i både geografisk ordning samt alfabetisk Han går även igenom alla de enheter som begick dessa brott. Vem förde befäl över dem vid händelsen? Vilka straff utdömdes efter kriget? Vad hände med brottslingarna? Hur har dessa frågor behandlats efter krigsslutet i samtida historieskrivning?

Detta är det enda referensverket över alla de brott Waffen SS begick under kriget.

James Pontolillos bok är ett måste för alla med minsta intresse av Andra Värlskriget och som söker förklaringar till hur de avskydvärda brott som begicks under kriget mot mänskligheten, kunde begås.

  • Enda referensverket på marknaden i ämnet.

 

  • Sökbart index över alla brott, enheter samt geografisk plats för brottet.
  • Index över samtliga officerare som förde befäl vid brottstillfället
  • Redovisning av jakten på rättvisa efter kriget.

Genomgång av samtidens syn på alla de brott som Waffen SS begick

Författare: James Pontolillo
Utgivningsdatum: 2010
Bindning: Hårdpärm
Bredd: 195 mm
Höjd: 255 mm
Vikt: 1,5 kg gram
Foton: 180
Kartor: 2
Antal sidor: 480

ISBN: 9789185657025

Editioner: Engelsk