De flydde Kriget

Baltiska och andra flyktingar runt Åland krigsåren 1939-1945

Under krigsåren 1939-1945 var Östersjön ett dödens hav. Icke bara fartyg från olika krigförande mariner utan även civila, flyktingar undan kriget, rörde sig över havet och kring Ålandsöarna.

Denna bok beskriver en del av de händelser, som inte rapporterades till allmänheten då, eller t.o.m hemlighölls, och som nu håller på att glömmas bort.

Estlands befolkning minskade från 1 130 000 år 1939 till 840 000 år 1945. Denna minskning med 25 % bestod, förutom av män, som stupade vid krigshandlingar, av deporterade civila män kvinnor och barn, samt likaså civila, som olagligt flydde till väst. Ett mindre antal förflyttades genom myndigheternas försorg. Över 30 000 personer flydde till Sverige, direkt över Östersjön eller via Gotland varav cirka hälften via Finland, förbi åländska skärgården. Om dessa senare finns det i denna bok många berättelser om varför man flydde och hur en sådan resa kunde gå till. Den var förenad med livsfara och hur många som omkom är ännu obekant. Ett 30-tal specifika berättelser, många i detalj timme för timme, redovisas. Enbart dess torde beröra ett 1 000-tal personer.

Det beskrivs också hur deportationerna gick till och vad det betydde att “bli sänd till Sibirien”. Hur agerade myndigheterna? I de baltiska länderna var det ockupationsmakten som stod för myndighetsutövningen, något självstyre fanns inte, trots att man i början trodde på en sådan. Och av de allierades deklarationer om efterkrigstida friheter blev det ingenting, inte ens sedan FN bildats. Hur resonerade man i Sveriges och Finlands regeringar och riksdag? Både Sverige och Finland hade intresse av att känna till vad som hände i Baltikum. Att en livlig spionverksamhet förekom har blivit bekant först senare och det förekom t.o.m. en trafik även i motsatt riktning till Estland och Lettland.

Hur skulle de stora flyktingskarorna tas emot samt vilket samarbete förekom mellan myndigheterna och vilka konflikter uppstod mellan svenska resp. finska myndigheter och ockupationsmakten på östra sidan av Östersjön. Vad hände med flyktingarna senare?

Liknande flyktingrörelser, dock organiserade av myndigheter, var överföringen av ca 70 000 ingermanlänningar och lika många finska krigsbarn. Vad var en ingermanlänning och vad var ett finskt krigsbarn?

2:a upplaga

Författare: Karl-Johan Edlund

Kartor: Laurent Lecocq
Utgivningsdatum: 2012
Bindning: Hårdpärm
Bredd: 195 mm
Höjd: 255 mm
Vikt: 800 g
Foton: 90+
Kartor: 5
Antal sidor: 192

ISBN: 9789185657308

Svensk edition