Minnen från kriget

En dagbok från Taipale 1940 och Hangö 1941

En personlig syn på kriget

Slaget vid Taipale 1939-40, under det finska vinterkriget, räknas till en av den finska arméns största defensiva framgångar i modern tid. Den finska armén lyckades stå emot det ena massiva sovjetiska anfallet efter det andra. Trots att de finska styrkorna aldrig uppgick till mer än drygt en division stod man emot de sovetiska anfallen som upp till fyra hela röda armé di En dagbok från Taipale 1940 och Hangö 1941visioner deltog i. Mannerheimlinjen vid Taipale var den enda delen av den fiska försvarslinjen som fortfarande hölls av de finska styrkorna vid krigsslutet mars 1940. Löjtnant Tor G. Karling var med vid Taipale under de mest intensiva striderna i februari och början av mars 1940. Han var kulspruteplutonchef i IR 61 och utbildad redan 1932 till löjtnant i reserven. Tor G. Karling tjänstgjorde även i Fortsättningskriget 11941. Då var han placerad i Befästningsbataljon 18, underställd IR55 på Hangöavsnittet. Han belönades med bl a Frihetskorset av både tredje och fjärde klass. Efter kriget skulle han komma att bli professor på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Tor G. Karling skrev dagbok under både Vinterkriget och Fortsättningskriget. Denna dagbok publiceras nu för första gången någonsin. Han skriver mycket personligt om kriget, strider och hur han såras, hur han upplever kamratskapet, kollegorna, befälen och fienden. Det är en mycket intressant läsning. Vi har fått tillgång till alla hans kvarvarande dokument och korrespondens från sin tjänstgöring under krigen, och valt att publicera samtliga i sin helhet i denna bok, vilket gör att detta är ett unikt historiskt dokument.

Boken är rikt illustrerad med drygt 100 foton och närmare 15 kartor.

1:a upplaga

Författare: Tor G. Karling

Redaktör: Folke Karling, Eric Linderholm

Kartor: Laurent Lecocq
Utgivningsdatum: 2013
Bindning: Hårdpärm
Bredd: 195 mm
Höjd: 255 mm
Vikt: 800 g
Foton: 100+
Kartor: 15
Antal sidor: 208

ISBN: 9789185657254

Svensk edition