ISBN: 978-9185657087

SS-Schijäger Battailon "Norge"

Drygt 12000 norrmän anmälde sig som frivilliga till tjänst för ockupationsmakten Tyskland under det Andra världskriget. Av dessa kom nästan 6000 att verkligen delta i strider mot i första hand den Röda armén på Östfronten mellan 1941 och 1945. Det stora antalet frivilliga gjorde Norge till den tredje största befolkningsgruppen under den tyska Waffen-SS fanan under kriget. Norrmännen återfanns främst i Den Norska legionen och Pansargrenadjärs regimente ”Norge”, vilkas aktioner och strider har redogjorts för i ett flertal böcker. Ett av de mer okända förbanden är den norska Skidjägarbataljonen som tjänstgjorde underställt Division ”Nord” i norra Karelen.


Ordinarie pris 240 kr/ex.
Vårt pris 200 kr/ex.
Du sparar 40 kr/ex.

 

 

Jag vill beställa

 st exemplar av SS-Schijäger Battailon "Norge"


Leandoer & Co Förlag KB • c/o Leandoer • Sigfridsvägen 9 • 126 50 Hägersten
+46 760 149 190 • andreas.leandoer@le-forlag.se